Raken­nusten pohja­työt Varsinais-Suomessa

Raken­nusten pohjatyöt maape­rän mukaan

Talonrakennus­projekti alkaa pohja­töillä. Pohjatyöt kuuluvat talonra­kennuksen tär­keimpiin vaiheisiin, sillä pohjan on kanna­teltava taloa sen koko elinkaa­ren ajan. Ammattilaisemme tekevät sinun talol­lesi vakaan ja vahvan pohjan. Otamme pohjatöissä aina huomioon tontin maape­rän laadun, sillä maaperän koos­tumuksella on suuri vaikutus työn kulkuun. Työsken­telemme perusteel­lisesti ja aina sovitun aika­taulun mukaan.

Haluatko kysyä jotain pohja­­töihin liittyen?

Ota ihmeessä yhteyt­tä, niin katsotaan kuinka me voimme auttaa!