Louhinta­työt Varsinais-Suomen alu­eella

Kallio vaatii louhintaa ennen talon raken­teiden tekemis­tä

Kallio on hyvä paikka rakentaa, mutta vaatii usein louhintaa ennen kuin varsi­naisia pohjarakenteita pääs­tään teke­mään. Rakennustoiminnassa louhintatöitä tehdään yleensä esteen poistamiseksi. Talonrakennuksessa se tarkoittaa käytännössä, että louhintaa tehdään ennen perusteiden rakentamista tai talon laajennusrakentamisessa laajennuslouhintana. Rakennuslouhintaa tarvitaan omakoti-, rivitalo- ja kerrostalorakentamisen lisäksi myös hallien ja muiden suurempien kiinteistöjen pohjatöissä sekä tietysti myös vapaa-ajan asunnon rakentamisen tai laajentamisen yhteydessä.

Louhintaa asiakkaan tarpeen mukaan Varsinais-Suomessa

Teemme myös piharakentamiseen liittyvää louhintaa asiakkaan tarpeisiin vastaten, kanaalilouhintaa vesi- ja viemärikanaalien rakentamisen yhteydessä ja laajempaa louhintaa erilaisissa maarakennustilanteissa. Asiakkaitamme ovat yksityiset kotitaloudet ja erilaiset yritykset, kuten maarakennusalan yritykset ja maatilayritykset, sekä julkinen sektori, kuten kunnat ja kaupungit.

Kanaalilouhintaa ja pengerlouhintaa poravaunulla

Teemme louhinta­työt tehok­kaalla ja näppä­rällä pora­vaunulla, joka sopii rakennuslouhinnan lisäksi erinomaisesti pengerlouhintaan ja kanaalilouhintaan. 

Ota meihin yhteyttä, kun tarvitset louhintaa!